PrivacyVerklaring
Zilverslang Fotografie

Zilverslang Fotografie (hierna ZF genoemd) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
jolanda@zilverslangfotografie.nlwww.zilverslangfotografie.nl
Jolanda Vermaire is de Functionaris Gegevensbescherming van ZF, gevestigd aan Bergsteinlaan 21, 8334 MJ te Tuk

Persoonsgegevens die ZF verwerkt:

ZF verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikt maakt van haar diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan haar heeft verstrekt, het gaat om deze gegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Vrouw/man/anders
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die actief zijn verstrekt door b.v. een profiel op de website van ZF te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens v.w.b. uw activiteiten op de website van ZF
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

 • De website van ZF heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers jonger dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. Ouders wordt aangeraden betrokken te zijn bij online activiteiten van hun kinderen om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen worden verzameld zonder hun toestemming.
 • Als u er van overtuigd bent dat ZF zonder toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op met eigenaar ZF, J.M. Vermaire, via jolanda@zilverslangfotografie.nl. De betreffende informatie wordt dan verwijderd.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ZF persoonsgegevens verwerkt:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening te kunnen uitvoeren
 • Om goederen/diensten bij u af te leveren of te verzenden
 • ZF verwerkt ook persoonsgegevens als zij hier wettelijk toe verplicht is zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte

Geautomatiseerde besluitvorming:

 • ZF neemt verantwoording op basis van geautomatiseerde verwerkingen en besluiten die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of systemen zonder dat daar een mens tussen zit. (B.v. eigenaar van ZF). ZF gebruikt o.a. Google, Microsoft Office.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard:

 • ZF bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De bewaartermijn van persoonsgegevens en foto’s is twee jaar, tenzij anders is afgesproken.
 • Met bedrijven die uw gegevens verwerken in opdracht van ZF, wordt een bewerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens

Delen van persoonsgegevens aan derden:

 • ZF verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u om te voldoen aan de wettelijke verplichting
 • ZF verstrekt uitsluiten aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van ze overeenkomst met u om te voldoen aan een wettelijke verplichting

Cookies of vergelijkbare technieken:

 • ZF gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website van ZF wordt opgeslagen in de browser van je pc, tablet of smartphone. Deze cookies worden gebruikt met een puur technische functionaliteit, het zorgt ervoor dat de website naar behoren te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.
 • Daarnaast worden er cookies geplaatst om het surfgedrag bij te houden zodat er op maat content en advertenties kunnen worden aangeboden
 • Bij uw eerste bezoek aan de website van ZF heeft ZF u al geïnformeerd over deze cookies en is er om toestemming gevraagd voor het plaatsen hiervan u kunt zich afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat
 • Alle informatie die eerder op uw computer is opgeslagen zijn via de instellingen van de browser te verwijderen, zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/thema/privacy/cookies-browsegeschiedenis-en-auto-aanvullen/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/ Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden, denk hierbij aan adverteerders en/of social media bedrijven.
  Zie de pagina ‘Cookiebeleid’ voor een lijst van gebruikte cookies. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

 • De klant heeft het recht de persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen, dit kan zelf gedaan worden via de persoonlijke instellingen van uw account. (indien aanwezig)
 • Eventuele toestemming voor de gegevensverwerking kan worden ingetrokken of bezwaar te maken tegen deze verwerking en is er recht op gegevensoverdraagbaarheid. Hiervoor kunt u een verzoek indienen om de persoonsgegevens welke ZF beschikt, naar u of een ander, door u genoemde organisatie te sturen.
 • Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar jolanda@zilverslangfotografie.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek ter inzage door uzelf is gedaan vraag ZF een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de stook met nummers onder aan het paspoort), paspoortnummer en BSN zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. ZF zal z.s.m., in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. ZF wijst u er tevens op dat de mogelijkheid bestaat om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/informatie-en-meldpunt-privacy

Persoonsgegevens beveiligen door ZF:

 • ZF neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbeveiligde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als er aanwijzingen zijn voor misbruik of geen goede beveiliging, neem dan contact op met jolanda@zilverslangfotografie.nl

 

April 2023

error: Deze inhoud is beschermd en eigendom van © Zilverslang Fotografie. Voor meer informatie, neem contact op met jolanda@zilverslangfotografie.nl.